Opret ny forening i Greve Kommune

Opret ny forening i Greve Kommune

Ønsker du at starte en ny forening i Greve Kommune?


Vil du vide mere om hvilke krav, der gælder for frivillige foreninger samt folkeoplysende foreninger i Greve Kommune?


Kontakt os for rådgivning inden du ansøger via www.aktivigreve.dk, så hjælper vi dig videre i processen! 
Christine Lumby


Tlf. 24 91 01 41


Email: christine@ifs-greve.dk


Alle kan oprette en frivillig forening via www.aktivigreve.dk. Når foreningen er godkendt bliver det muligt at ansøge om at blive folkeoplysende. Som folkeoplysende forening får du adgang til en række kommunale tilskud samt mulighed for at låne et gratis lokale i Kommunen. 


Hvad kræver det at blive folkeoplysende forening?


Godkendelse sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil er knyttet en deltagerbetaling. Det er således en forudsætning, at medlemmerne bidrager økonomisk til foreningens virksomhed.

 

Endvidere skal følgende være opfyldt:

  1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
  2. Foreningen skal have en bestyrelse.
  3. Foreningens skal være demokratisk opbygget.
  4. Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
  5. Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
  6. Foreningen skal være hjemmehørende i Greve Kommune samt lokalt tilknyttet.
  7. Foreningen skal have en virksomhed (aktivitet), der er almennyttig og kontinuerlig.
  8. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner.

 

Krav til bestyrelsen:

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af bevilliget tilskud, brugen af anviste lokaler samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer