Temamøder

Idræts- & FritidsSekretariatet

Vi afholder løbende temamøder i sekretariatet!Følg med på siden her eller på vores Instagram og Facebook-side for kommende temamøder. 


Workshop for idræts- og fritidsforeninger:

Hvordan gør vi plads til unges frivilligeengagement hos jer?


Mandag den 8. maj fra kl. 17.30 - 20.30
Greve Borgerhus - Greveager 9 - 2670 Greve
Der er et stort potentiale blandt unge frivillige, hvis bare vi forstår deres motivation og
interesse i at engagere sig. - En undersøgelse fra 2019 foretaget af bureauet KL. 7 viser, at
39 % af unge (15-29 år), som ikke er frivillige i dag, gerne vil være det.
Unge frivillige i foreningen kan bl.a. betyde:
- Unge frivillige rollemodeller tiltrækker flere unge aktive
- Udvikling og nye perspektiver
- Nye opgavetyper bliver løst
- Et stærkt ungemiljø, hvor unge trives, tager ansvar og udvikler sig
- Flere unge trænere og hjælpetrænere i foreningen
Unge vil altså gerne engagere sig i det danske foreningsliv, så hvad kan I gøre for at
tiltrække dem?
Forplejning
Der serveres en sandwich og lidt sødt i løbet af workshoppen


Tilmeld dig på nedenstående link:
Tilmeldingsfristen er torsdag den 4. maj 2023
https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202317853505

Se mere om tidligere afholdte temamøder herunder: 
Forening for alle - Inklusion af børn og unge med særlige behov i foreningslivet 


Er der børn og unge med særlige behov i din forening? Børn der udfordrer dig?Onsdag den 21. september 2022Temaaftenen sætter fokus på, hvordan du som træner eller leder i foreningslivet får succes med inklusion af børn og unge i udsatte 
positioner.

Marie Fuglsang Brouer er forfatter til bogen ”Forening for alle” og vil undervejs præsentere en model med syv elementer for inklusionsarbejdet. Aftenen består af oplæg, øvelser, cases og dialog med det formål, at du som træner eller leder - både i hverdagens aktiviteter og i samarbejde med bestyrelsen – kan arbejde for at få børn og unge med særlige behov med ind i foreningslivets fællesskaber.  • Hvad handler inklusion af børn og unge med særlige behov om? 
 • Hvem er børn og unge i målgruppen, og hvad har de brug for støtte til? 
 • Sådan klæder I lederne/trænerne på til opgaven og etablerer et godt samarbejde med forældrene 
 • Pointer om relationer og gruppedynamikker i samværet med børn og unge 
 • Forbedring af de fysiske rammer og andre praktiske forhold 
 • Bestyrelsen og andre samarbejdspartnere sætter fokus på inklusionsindsatsen 
 • Hvorfor skal din forening arbejde med inklusion – og hvordan kommer I konkret i gang?  
Ønsker du mere viden så download oplæg fra Marie Fuglsang Brouer Foreningsudvikling i fællesskab - Inddrag medlemmerne mere


Tirsdag den 22. november 2022Vi kender alle frustrationerne, når der igen mangler nogle til at hjælpe.


Opgaver er allerede små og konkrete, og alligevel skal de frivillige presses for at tage dem.


Men set fra den anden side: Hvor motiverende er det egentlig at være de ekstra hænder og ben på bestyrelsens projekter.


Jakob Lind Tolborg fra Foreningsfif tager udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer.Vi kan gøre det nemmere:


 • Se opgaverne og selv kunne vælge mellem dem
 • Se hvem, der ellers tager ansvar for hvilke opgaver
 • Se projekter, aktiviteter og ideer med mulighed for at bidrage
 • Få en ide og gøre den synlig for andre medlemmer
 • Starte noget nyt og vide, at andre er klar til at hjælpe
 • Samtidig skal det ikke kræve et stort projektlederkørekort at komme i gang.


Kurset udspringer af Jakobs frustrationer som nyt medlem i en forening for år tilbage.


Det giver indsigt i, hvad de har prøvet i hans forening. Det der er lykkedes. Det der har drillet, og det der stadig driller.

Vi bevæger os fra den store vision og helt ned i maskinrummet for at se, hvordan vi konkret har gjort.

Det er et langt sejt træk. En kulturændring. En helt ny måde at tænke på. Men vi er på vej.


Ønsker du mere viden så download oplæg fra Jakob Lind Tolborg

Kontakt sekretariatet for spørgsmål


Christine Lumby


Telefon: 24 91 01 41


Email: christine@ifs-greve.dk